Nederlands Dagblad

Het Nederlands Dagblad is een onbeschaamd christelijke krant. We verschijnen digitaal en op papier. Met onze kwaliteitsjournalistiek helpen we je je tot het dagelijks nieuws te verhouden. We informeren, we duiden, we bieden inzicht en we laten je nadenken. Opbouwend en scherp waar het moet, hoopvol waar het kan. We helpen je als gelovige christen vrijmoedig je plek in deze wereld in te nemen. Doe je mee om ons werk mogelijk te maken?